Slovensko planinstvo - na svetlem je druga, dopolnjena izdaja

Monografija Slovensko planinstvo je dopolnjena z novim besedilom za obdobje 2010-2014, imenskim kazalom in delnimi korekturami besedila. Ponuja pregled planinske preteklosti na Slovenskem skozi oči zgodovinarjev. Delo je bilo zaupano zgodovinarjema mlajše generacije Petru Mikši in Korneliji Ajlec, ki se aktivno ukvarjata s sodobno slovensko zgodovino in zgodovino društev.
Slovensko planinstvo, druga, dopolnjena izdaja (Peter Mikša in Kornelija Ajlec)
Monografija Slovensko planinstvo z obilo slikovnega gradiva ponuja vpogled v razvoj slovenskega planinstva. Izpostaviti je treba, da je mnogo slikovnega gradiva objavljenega prvič. Pisca Peter Mikša in Kornelija Ajlec sta se potrudila monografijo pripraviti tako, da je snov zanimiva za bralce, ki tematike ne poznajo, hkrati pa zahtevnejšim bralcem nudita obsežno zbirko koncentriranih podatkov in referenčnih opomb za nadaljnjo raziskavo. Glavni poudarek vsebine je na organiziranem planinstvu, saj je knjiga med drugim namenjena domači in tuji promociji največje krovne planinske organizacije pri nas - Planinske zveze Slovenije, zaradi česar je besedilo v celoti objavljeno dvojezično. Za lažje razumevanje posameznih dogodkov sta avtorja predvsem za tuje bralce razširila pregled na občo zgodovino slovenskega naroda in ozemlja od zgodnjega 19. stoletja dalje, ki je zapisan v posebnih razlagalnih odstavkih.

V grobem je knjiga razdeljena na slovensko planinstvo pred drugo svetovno vojno ter obdobje po njej, skupno pa ima 27 poglavij. Knjiga je bogato ilustrirana, saj ima kar 318 enot slikovnega gradiva, poleg tega pa še 43 razlagalnih odstavkov. Pri tem pa je pomembno poudariti, da je kar nekaj slik sploh prvič objavljenih.

Ob tem dodajamo, da knjiga ni pisana (le) za poznavalce, pač pa je v prvi vrsti namenjena najširši javnosti, tudi tuji, da se v besedi in sliki podrobneje seznani z zgodovino najbolj množične slovenske športne organizacije ter s panogo, ki je del naše kulture in nacionalne identitete.