Novosti 2021


pz_pzs_vodniki_meja_na_razvodnici_naslovnica_osnutek

nove_dogodivscine_v_pravljicariji_naslovnica

planinstvo__od_A_do_Z
 • Kristina Menih: Nove dogodivščine v Pravljičariji, knjiga za mlade in stare, urednica Mateja Pate, recenzenta Uroš Kuzman in Rok Kušlan

 • Jože Drab, Andreja Tomšič Drab: Najvišji vrhovi evropskih držav, vodnik, urednica Irena Mušič Habjan, recenzent Andrej Stritar

 • Peter Mikša, Kornelija Ajlec: Slovensko planinstvo, zgodovina slovenskega planinstva 1983-2020, urednik Jože Drab, recenzenta France Malešič in Matija Zorn

 • Iztok Tomazin: Na meji, leposlovje, urednik Vladimir Habjan

 • Dušan Škodič: Meja na razvodnici, vodnik, urednica Mojca Stritar Kučuk, recenzent Anka Rudolf

 • Martin Šolar: Bohinjska planinska pot, vodnik, urednica Irena Mušič Habjan, recenzent Andraž Poljanec

 • Dušica Kunaver, Irena Mušič Habjan: Po poteh ljudskih pripovedi, družinski vodnik, urednik Vladimir Habjan, recenzent France Malešič

 • Andraž Poljanec, Roman Tratar: Julijske Alpe (osrednji in južni del), vodnik, urednik Jože Drab, recenzent Andrej Stritar

 • Uroš Kuzman: Planinstvo od A do Ž, zbirka nalog tekmovanja Mladina in gore

 • Jože Drab: Osnove planinstva, strokovna litelatura, urednica Mateja Pat

 • 40 let slovenske alpinistične šole v Manangu, zbornik, urednica Mojca Volkar Trobevšek