Novosti 2021

PZS_Domzale_in_okolica_naslovnica

ksa_naslovka_2015
V letu 2021 načrtujemo izdajo naslednjih zemljevidov:

  • Smrekovec, Raduha, Olševa, Peca, Uršlja gora, 1 : 30.000 (nova izdaja)

  • Kamnik in okolica, 1 : 25.000 (nova izdaja)

  • Julijske Alpe, vzhodni in zahodni del,  1 : 50.000 (novi izdaji)

  • Kamniško-Savinjske Alpe, 1 : 50.000 (ponatis z reambulacijo)

  • Karavanke - osrednji del, 1 : 50.000 (ponatis z reambulacijo)

  • Pohorje, 1 : 50.000 (nova izdaja)

  • Zasavje, 1 : 50.000 (nova izdaja)

  • Cerkljansko in Škofjeloško hribovje (nova izdaja)