Poziv k predlogom za člane odborov PZS

Upravni odbor PZS na predlog predsednika PZS poziva društva (člane PZS) in komisije PZS, da predlagajo člane za odbore PZS.
Upravni odbor PZS na predlog predsednika PZS poziva društva (člane PZS) in komisije PZS, da predsedniku PZS do 31. 5. 2014 posredujejo predloge za člane naslednjih odborov za mandatno obdobje 2014-2018:
 • za Odbor za usposabljanje in preventivo PZS,
 • za Odbor za članstvo PZS,
 • za Odbor za pravne zadeve PZS,
 • za Odbor za založništvo in informiranje PZS in
 • za člane Raziskovalne skupine PZS.

Delovna področja odborov in Raziskovalne skupine PZS:
 • Odbor za usposabljanje in preventivo PZS je strokovno telo, ki skrbi za razvojne, svetovalne in strokovne naloge na področju usposabljanja strokovnih delavcev v športu na področju planinstva in preventive ter varnosti v gorah.
 • Odbor za članstvo PZS je strokovno telo, ki skrbi za promocijo in pravice članstva ter njihovo uveljavljanje, razvojne, svetovalne in strokovne naloge na področju članstva, prostovoljnega dela, usposabljanja za organizacijsko delo v planinski organizaciji in priznanj.
 • Odbor za pravne zadeve PZS je strokovno telo, ki skrbi za razvojne, svetovalne in strokovne naloge pri pripravi pravnih aktov in se opredeljuje do vseh drugih zadev pravne narave, ki se nanašajo na društva, organe PZS in strokovno službo PZS.
 • Odbor za založništvo in informiranje PZS je strokovno telo, ki skrbi za razvojne, svetovalne in strokovne naloge na področju založništva in planinskih medijev ter usklajuje njihovo delo in programske zasnove.
 • Raziskovalna skupina PZS spodbuja in izvaja raziskovalne projekte ter spremlja znanstvene in strokovne probleme povezane s planinstvom, z delovanjem PZS, evidentira predloge raziskovalnih nalog in daje mnenje o rezultatih ki so nastali ob preučevanju določenih problemov. Spodbuja raziskovalce, da se načrtno lotijo tem, ki jih je RS PZS evidentirala kot aktualne za razvoj planinstva in planinske organizacije.

Upravni odbor PZS je na svoji 1. seji, ki je bila 8. maja 2014, sprejel naslednje sklepe:
 • Upravni odbor PZS na podlagi 32. člena Statuta PZS in na predlog predsednika PZS imenuje Franca Kadiša (PD Dravograd) za člana Odbora za usposabljanje in preventivo PZS, ki do imenovanja vodje odbora opravlja funkcijo v. d. vodje odbora. Upravni odbor PZS se seznani, da bo predsednik PZS na podlagi 28. in 35. člena Statuta PZS članom odbora, ko bodo imenovani, za vodjo odbora predlagal Franca Kadiša.
 • Upravni odbor PZS na podlagi 32. člena Statuta PZS in na predlog predsednika PZS imenuje Toneta Jesenko (PD Brežica in podpredsednik PZS) za člana Odbora za članstvo PZS, ki do imenovanja vodje odbora opravlja funkcijo v. d. vodje odbora. Upravni odbor PZS se seznani, da bo predsednik PZS na podlagi 28. in 35. člena Statuta PZS članom odbora, ko bodo imenovani, za vodjo odbora predlagal Toneta Jesenka.
 • Upravni odbor PZS na podlagi 32. člena Statuta PZS in na predlog predsednika PZS imenuje Boruta Vukoviča (PD Litija in član UO PZS po funkciji), Darka Bukovinskega (PD Brežice) in Jožeta Melanška (PD Velenje) za člane Odbora za pravne zadeve PZS. Upravni odbor PZS se seznani, da bo predsednik PZS na podlagi 28. in 35. člena Statuta PZS članom odbora za vodjo odbora predlagal Boruta Vukoviča.
 • Upravni odbor PZS na podlagi 32. člena Statuta PZS in na predlog predsednika PZS imenuje Slavico Tovšak (PD Jakoba Aljaža Maribor in voljena članica UO PZS) za članico Odbora za založništvo in informiranje PZS, ki do imenovanja vodje odbora opravlja funkcijo v. d. vodje odbora. Upravni odbor PZS se seznani, da bo predsednik PZS na podlagi 28. in 35. člena Statuta PZS članom odbora, ko bodo imenovani, za vodjo odbora predlagal Slavico Tovšak.
 • Upravni odbor PZS na podlagi 65. člena Statuta PZS, 9. člena Pravilnika o raziskovalni dejavnosti in o delu Raziskovalne skupine PZS in na predlog predsednika PZS imenuje Slavico Tovšak (PD Jakoba Aljaža Maribor in voljena članica UO PZS) za članico Raziskovalne skupine PZS, ki do imenovanja vodje skupine opravlja funkcijo v. d. vodje skupine. Upravni odbor PZS se seznani, da bo predsednik PZS na podlagi 28. člena Statuta PZS in 9. člena pravilnika članom skupine, ko bodo imenovani, za vodjo skupine predlagal Slavico Tovšak.

Poimenske predloge pošljite
 • izključno po elektronski pošti na e-naslov info@pzs.si,
 • in sicer do sobote, 31. maja 2014.
 • V zadevi zapišite: »Predlogi za člane odborov PZS«.
 • V sporočilu navedite: za kateri odbor PZS predlagate člane ter ob tem navedite ime in priimek predlaganih članov/-ic ter PD, iz katerega prihajajo skupaj s kratkim opisom izkušenj kandidata s področja dela odbora oz. raziskovalne skupine.

Predsednik PZS bo v sodelovanju z vršilcem dolžnosti vodje posameznega odbora oz. raziskovalne skupine pripravil izbor kandidatov za člane in jih predlagal v imenovanje na 2. seji Upravnega odbora PZS, ki bo predvidoma 18. junija 2014.

Hvala za vaše sodelovanje.

Planinska zveza Slovenije