Razpis za oblikovanje celostne grafične podobe izdaj PZS

Planinska založba PZS se je odločila za novo celostno grafično podobo svojih izdaj, zato iščemo ponudnika, ki bo pripravil zasnovo ovitka in notranjosti za planinske in plezalne vodnike. Rok za oddajo ponudb je 31. 3. 2014.
Za začetek iščemo grafično podobo za vodnik po Razširjeni Slovenski planinski poti (RSPP), ki bo vključeval 40 opisov tur (230.000 znakov) in bo izšel do poletja 2014. To bo osnova za celostno grafično podobo vseh knjižnih izdaj Planinske založbe, ki naj bo minimalistična, sodobna, prepoznavna in jo bo mogoče razširiti na naše ostale izdaje, hkrati pa bo predstavljala Planinsko zvezo Slovenije kot tradicionalno organizacijo nacionalnega pomena.

Ob prijavi na razpis pošljite:
  • logo s kratko osebno predstavitvijo vas in vaših referenc,
  • oblikovano naslovnico vodnika po RSPP (zaželena velikost je 13 krat 21 cm) v formatu PDF,
  • oblikovan opis ture iz vodnika po RSPP v formatu PDF (notranje strani),
  • finančno ponudbo, ki naj vključuje zasnovo CGP za vodnik po RSPP (ovitek in notranje strani) skupaj s prenosom vseh materialnopravnih pravic. Ta grafična zasnova bo postala standard za vodnike Planinske založbe. Ločeno lahko ponudite tudi konkretno oblikovanje celotnega vodnika RSPP.

Če vas sodelovanje na razpisu zanima, lahko na e-naslovu planinska.zalozba@pzs.si dobite naslednje gradivo:
  • logotip Planinske zveze Slovenije, ki naj bo vključen na naslovnico,
  • podatke, ki naj bodo vključeni na naslovnico vodnika po RSPP,
  • primer opisa ture iz vodnika po RSPP,
  • fotografije, ki ustrezajo opisu ture iz vodnika po RSPP in naj bodo uporabljene ob njem.

Predloge pošljite do vključno 31. marca 2014 na e-naslov planinska.zalozba@pzs.si. Pridobljeni osnutki bodo uporabljeni samo za potrebe izbire na razpisu in ne bodo honorirani. Vse prispele predloge bo obravnavala izbirna komisija. Z izbranim avtorjem bomo sklenili pogodbo o sodelovanju. Sodelujoči boste o rezultatih razpisa obveščeni do 28. aprila 2014.

Planinska založba PZS