Vodnik meseca – Dolenjska, Bela Krajina, Notranjska

V mesecu maju lahko planinski vodnik Dolenjska, Bela Krajina, Notranjska kupite s kar 50-odstotnim popustom - in sicer po akcijski ceni 7,45 €. Vabljeni v hribovja južne polovice Slovenije!
Dolenjska je dobila ime po dolnji legi v nekdanji deželi Kranjski, Notranjska po notranji legi, Bela krajina je domnevno dobila ime po značilnih brezah, morda tudi po belih narodnih nošah.

Dolenjska sega od Ljubljanske kotline do Kolpe, na Notranjsko meji z visokima planotama Krima in Blok, na severu in vzhodu pa meji na reko Savo. Gorski čok Gorjancev je južna meja Dolenjske in jo ločuje od nižinske valovite Bele krajine, s katero je povezana s cestnima prelazoma Brezovica (588 m) in Vahta (615 m). Bela krajina je najbolj na jugu ležeča slovenska pokrajina in jo z juga omejuje reka Kolpa. Notranjska sega od Ljubljanske kotline do Krasa in Istre, od katere jo razmejujejo gozdnate neposeljene kraške planote Hrušice in Nanosa ter flišni Brkini.

Vsebina planinskega vodnika Dolenjska, Bela krajina, Notranjska
Vsebina. Splošno o Dolenjski,Beli krajini in Notranjski. Praktični napotki. Gorjanci. Bela krajina. Kočevski rog. Kočevsko in zgornja kolpska dolina. Stojna. Goteniška gora in Goteniški Snežnik. Borovška gora in obkolpske stene. Ribniška dolina. Dobrepolje. Trška gora. Kumljansko hribovje. Stična, višnja gora, litija, Grosuplje, Velike Lašče. Krimsko pogorje. Borovnica in Vrhnika. Loški potok, Loška dolina, Cerknica, Javorniki. Snežnik.

 


 


CENA: v mesecu maju planinski vodnik Dolenjska, Bela krajina, Notranjska s kar 50-odstotnim popustom - za 7,45 €* (redna cena 14,90 €). 
*z DDV