Vodniški učbenik, druga, dopolnjena izdaja

Planinska založba PZS vas obvešča, da je izšla druga, dopolnjena izdaja Vodniškega učbenika, ki vam bo kot taka še bolj pripomogla k boljšemu poznavanju našega gorskega sveta in nam ljube dejavnosti - gorništva.
V večini poglavij je prišlo do manjših popravkov: 1.1, 2.1, 2.3., 3.2., 4.1, 4.2., 5.2, 6.2, 7.1, 8.1, 8.3, 8.4 in podpoglavju 8.2.6. Več sprememb v tekstu ali z dodanimi novimi fotografijami in skicami so bila deležna poglavja: 1.2, 2.1., 5.1, 7.2 in 8.2, ostala poglavja so nespremenjena.

Usposabljanje za vodnika Planinske zveze Slovenije je dodatno ali nadaljevalno planinsko usposabljanje, ki se nadaljuje tam, kjer se konča usposabljanje za Planinsko šolo. Vodniški učbenik zato vsebuje tudi posebno znanje, ki ga vodnik potrebuje za vodenje vodenih po gorah in znanje o tem, kako te vsebine poučevati.
Vodniški učbenik znanje Planinske šole razširja in dopolnjuje.

Vodniški učbenik je namenjen usposabljanju vodnikov Planinske zveze Slovenije A kategorije (vodenje lahkih kopnih tur), B kategorije (zahtevne kopne ture), D kategorije (lahke snežne ture) in G kategorije (lahki turni smuki). Vodniški učbenik je učbenik, torej knjiga s predpisano snovjo za učenje. Izbor in obseg vsebin v učbeniku definirajo učni načrt, predvideno število ur za realizacijo učnega predmeta, zasnova učbenika, predznanje ciljne skupine uporabnikov in povprečna razvojna stopnja uporabnikov. Učne načrte za usposabljanje vodnikov PZS je potrdil Strokovni svet RS za šport.

Obseg: 472 strani.
Dimenzije:15 cm x 21 cm x 2,8 cm (š x v x d).

PZS, 2012.

CENA: 24.90 €.
DDV je obračunan v ceni. Stroške poštnine plača naročnik.


INFORMACIJE, NAKUP in NAROČILA:
• Planinska zveza Slovenije, Planinska založba,
- na sedežu: Dvorakova ulica 9, Ljubljana, v času uradnih ur,
- po pošti: p. p. 214, SI-1001 Ljubljana,
- telefon: 01 43 45 684 v času uradnih ur,
- faks: 01 43 45 691,
- brezplačna tel. številka 080 1893 (24 h/dan, vse dni v letu),
- e-naročilo: narocilo@pzs.si,   
- spletna trgovina PZS.

• Slovenski planinski muzej,
- Triglavska cesta 49, 4281 Mojstrana,
- tel: 08 380 67 30, faks: 04 589 10 35,
- e-naročilo: info@planinskimuzej.si

Vsebina
    Urednikove misli
    Beseda recenzenta
1    Kulturne, sociološke in pravne osnove vodništva
1.1    Zgodovina
1.2    Organizacija vodništva
1.3    Moralna in pravna odgovornost
1.4    Gora in umetnost
2    Planinec, bio-psiho-socialno bitje
2.1    Vpliv gora na človeka
2.2    Trening
2.3    Prehrana v gorah
2.4    Psihologija vodenja
2.5    Družabnost
3    Prva pomoč in reševanje
3.1    Prva pomoč
3.2    Reševanje v gorah
4    Gorsko okolje
4.1    Gorska pokrajina
4.2    Poznavanje in varstvo gorske narave
5    Razvedanje
5.1    Planinske poti, opisi in strokovno izrazje
5.2    Orientacija
6    Učenje in vodenje
6.1    Elementi metodike dela
6.2    Načrtovanje, izvedba in analiza akcij
7    Varnost v gorah
7.1    Vremenoslovje
7.2    Nevarnosti v gorah
8    Bivanje v naravi
8.1    Osebna in tehnična oprema
8.2    Gibanje in tehnika vodenja
8.3    Bivakiranje in taborjenje
8.4    Turno smučanje
    Oprimki in stopi - seznam uporabljenih virov
    Predstavitev avtorjev, recenzenta in uredniškega odbora  

PLANINSKA ZALOŽBA PZS
------------------------------------------------------------------------------

Preberite
 še: 
Prenovljeni DARILNI BONI Planinske založbe PZS