Koledarji PZS 2013 - razpis za odkup digitalnih fotografij

Planinska zveza Slovenije, Dvorakova 9, 1000 Ljubljana, objavlja razpis za odkup digitalnih fotografij za Planinski koledar 2013. Izbranih bo 13 fotografij za vodilne fotografije in 13 fotografij kot dopolnilne fotografije.

RAZPIS ZA ODKUP DIGITALNIH FOTOGRAFIJ ZA PLANINSKI KOLEDAR 2013

Planinska zveza Slovenije, Dvorakova 9, 1000 Ljubljana, objavlja razpis za odkup digitalnih fotografij za Planinski koledar 2013. 
Izbranih bo 13 fotografij za vodilne fotografije in 13 fotografij kot dopolnilne fotografije. Na fotografijah naj bo prikazano planinsko in gorsko okolje z motivi prvobitne narave in posebnosti naravnega in človeškega delovanja v njem.

Poudarek fotografij naj bo na predelih gorskega sveta, ki so imeli pomembno vlogo pri nastajanju organiziranega planinstva na Slovenskem, kajti koledar bo posvečen 120-letnici organiziranega planinstva v Sloveniji. 
Poleg lepot gorskega sveta je vodilo tudi človek v gorah, živi gorski svet in planinska dejavnost (vodenje, koče, poti ...).

Fotografije naj bodo v velikosti 3200 x 2400 pixels ali več. Odkup izbranih fotografij je v skladu z določili avtorske pogodbe, avtor prenese na naročnika materialne pravice enkrat za vselej.
Cena za odkup posamezne fotografije je 42 € bruto za veliko in 26 € bruto za malo fotografijo.
Posamezen avtor odda največ 20 digitalnih fotografij.
Digitalne fotografije naj bodo opremljene z imenom in priimkom fotografa, oštevilčene in z opisano vsebino (podrobnejšo na spisku), kar bo olajšalo izbor in zmanjšalo možnost zamenjav.

Rok za predložitev in način oddaje:
Avtor odda največ 20 digitalnih fotografij do 30. marca 2012 na naslov: 
     Planinska zveza Slovenije 
     Dvorakova ulica 9
     p. p. 214
     1001 Ljubljana s priporočeno pošiljko na digitalnem mediju v zaprti kuverti
s pripisom »Razpis digitalnih fotografij - koledar 2013«

Za dodatna pojasnila lahko interesenti pokličejo: Anica Brancelj (01 43 45 684) in 
Tone Tomše (031 529 955), e-pošta info@pzs.si.

Izbor fotografij bo opravila posebna delovna skupina v roku 30 dni po zaključku razpisa in o izboru obvestila avtorje. 
Planinska zveza se obvezuje, da bo neizbrane fotografije avtorjem vrnila 15 dni po zaključku izbora na izvornih medijih in jih ne bo uporabila za katerikoli namen.

Zahvaljujemo se Vam za sodelovanje in Vas lepo pozdravljamo.

Tone Tomše,                                                                                                      Bojan Rotovnik, 
podpredsednik PZS                                                                                          predsednik PZS