Izdelek tedna - učbenik NARAVA V GORSKEM SVETU

V tednu od 2. do 9. februarja 2012 smo za vas pripravili naslednji izdelek tedna: učbenik NARAVA V GORSKEM SVETU. V času tega tedna lahko učbenik kupite s 25-odstotnim popustom.

Najboljši način za varovanje in ohranjanje gorskega okolja je ozaveščanje, izobraževanje in informiranje planincev in tudi drugih obiskovalcev gora.

Varstvo gorske narave je bilo v okviru izobraževanj Planinske zveze Slovenije prisotno že vse od leta 1954 (program za gorske stražarje). Varovanje narave je zdaj vključeno tudi v druge programe usposabljanj Planinske zveze Slovenije.

Naravna bogastva in lepote so vir, iz katerega črpa planinstvo svojo moč in poslanstvo. Varovanje narave je v najširšem družbenem interesu, planinstvo pa je z naravo tesno povezano, zato dosledno spoštuje prvine varstva narave in okolja in je v tem prizadevanju zgled drugim.

Množičnost obiska v gorah, sodoben promet in druge oblike civilizacije vedno bolj ogrožajo prvobitnost gorskega sveta. Skrb za varstvo narave in okolja je zato ena temeljnih dolžnosti planinca in bistveni sestani del planinske vzgoje.

Do leta 2006 se je pri vseh temah naravovarstvenega usposabljanja kot učbenik uporabljala druga dopolnjena izdaja edicije Narava v gorskem svetu (poznavanje in varstvo narave za planince) iz leta 1982. Ugotovljeno je bilo, da nekatere oblike ravnanja, za katere se je še pred dvajsetimi leti menilo, da so ustrezne, danes niso več dobre in prijazne za gorsko naravo, zato so si v Komisiji za varstvo gorske PZS narave zadali nalogo, da bodo izdali novo, posodobljeno edicijo Narava v gorskem svetu (z istimi avtorji), ki bo služila kot učbenik za varuhe gorske narave in druge programe ter gorske stražarje, ob tem pa bo napisana poljudno, tako da bodo po njej segali tudi drugi ljubitelji in obiskovalci gorske narave. Tem bo rabila za izpopolnjevanje izobraževanja o gorski naravi, ki ji je uspelo ohraniti svojo divjo lepoto in občudovanje človeka.

CENA: V tednu od 2. do 9. februarja 2012 vam je knjiga na voljo s 25-odstotnim popustom, in sicer po ceni 15,62 €* (redna cena 20,82 €). 
*DDV je obračunan v ceni. Stroške poštnine plača naročnik.

INFORMACIJE in NAROČILA:
Planinska zveza Slovenije, Planinska založba,
- po pošti: Dvorakova ulica 9, p. p. 214, SI-1001 Ljubljana,
- po telefonu: 01 43 45 684 ali faksu: 01 43 45 691,
- e-naročila: planinska.zalozba@pzs.si ali 
- prek spletne trgovine PZS. 

Slovenski planinski muzej
- Triglavska cesta 49, 4281 Mojstrana, 
- tel: 08 380 67 30, fax: 04 589 10 35,
- e-naročila: info@planinskimuzej.si.

Lepe dni vam želimo!

Vabljeni seveda, da se sprehodite tudi skozi ostalo bogato ponudbo Planinske založbe PZS in poiščete zase ali prijatelje primeren planinski zemljevid, leposlovno knjigo, priročnik, najnovejši planinski vodnik itd.

PLANINSKA ZALOŽBA PZS

-----------------------------------------------------------