Slovensko planinstvo skozi čas | nova, prenovljena in dopolnjena izdaja

V desetletju od prve izdaje monografije Slovensko planinstvo, se je zgodilo marsikaj. Obletnica ustanovitve Slovenskega planinskega društva (ustanovljeno 27. februarja 1893 v Ljubljani) je primeren dan za izdajo nove, prenovljene in dopolnjene izdaje monografije z novim naslovom Slovensko planinstvo skozi čas. Tudi ta je bila zaupana zgodovinarjema dr. Petru Mikši in dr. Korneliji Ajlec - oba aktivno preučujeta sodobno slovensko zgodovino, zgodovino gorskega sveta in društev.

Nova monografija Slovensko planinstvo skozi čas z obilo slikovnega gradiva ponuja vpogled v razvoj slovenskega planinstva. Knjiga je strukturirana kronološko, od prvih obiskov slovenskih gora do sodobnosti. Glavni poudarek je na organiziranem planinstvu, saj je knjiga med drugim namenjena promociji največje krovne planinske organizacije pri nas - Planinske zveze Slovenije. Za zahtevnejše bralce je pomembno, da so med besedilom dosledno navedeni viri in literatura, kar omogoča podrobnejšo seznanitev z uporabljenim gradivom. Zato knjiga ni zgolj splošni zgodovinski pregled, temveč celovito znanstveno delo.

Knjiga je v grobem razdeljena na slovensko planinstvo pred drugo svetovno vojno in po njej ter ima skupaj 70 poglavij in še nekaj podpoglavij. Poleg tega je bogato ilustrirana, saj ima prek 300 enot slikovnega gradiva, poleg tega pa še okrog 40 razlagalnih odstavkov.

Obsežnost monografija Slovensko planinstvo skozi čas razkriva dolgo in bogato zgodovino slovenskega planinstva.

Pisca, dr. Mikša in dr. Ajlec, sta vsebino nove knjige pripravila tako, da je zanimiva za bralce, ki tematike ne poznajo, hkrati pa zahtevnejšim bralcem nudita obsežno zbirko koncentriranih podatkov in referenčnih opomb za nadaljnjo raziskavo.

Knjiga Slovensko planinstvo skozi čas ni pisana (le) za poznavalce, v prvi vrsti je namreč namenjena najširši javnosti. V besedi in sliki bralce podrobneje seznani z zgodovino najbolj množične slovenske športne organizacije ter s panogo, ki je del naše kulture in nacionalne identitete.


 Izvleček vsebine


Monografija SLOVENSKO PLANINSTVO SKOZI ČAS je na voljo za 29,90 €.

Članski popust: 20 %, oz. 25 % za registriran strokovni kader PZS.

Naročite knjigo 
SLOVENSKO PLANINSTVO SKOZI ČAS v spletni Planinski trgovini, na elektronskem naslovu trgovina@pzs.si ali s klicem na brezplačno telefonsko številko 080 18 93.