S knjigo v gore (25) Planinski zabavnik 2: Slovenska planinska pot in živali pri nas

Naj se planinska zabava doma nadaljuje! Tokrat ob svojevrstnem kvizu o Slovenski planinski poti in prepoznavanju planinskih živali. Urška Stritar, Karmen Usar in Emil Pevec nas v Planinskem zabavniku 2 vabijo na pot varnega in vedoželjnega planinstva - in z veseljem sprejmemo povabilo k novim miselnim izzivom.
Planinski zabavnik 2: Slovenska planinska pot in živali pri nas
Priljubljeni Planinski zabavnik, ki otroke od 4. do 9. leta z igro, ustvarjalnostjo in miselnimi izzivi prijazno uvaja v planinski svet, svoje poslanstvo nadaljuje v Planinskem zabavniku 2, drugem delovnem zvezku s planinsko tematiko, namenjenem otrokom in mladostnikom od 9. do 14. leta. Avtorji Urška Stritar, Karmen Usar in Emil Pevec so pripravili vrsto različno zahtevnih nalog, od križank, branja, uganjevanja in iskanja rim do risanja, fotografiranja in ročnih spretnosti, ob katerih se mladi planinci seznanijo z osnovami varnega planinstva in pridobijo druga znanja, nekateri izzivi pa so namenjeni spodbujanju domišljije, ustvarjalnosti in doživljanju občutij, ki jih v nas prebujajo hribi. Naloge so opremljene s fotografijami in ilustracijami, ki jih je tudi tokrat prispevala Petra Grmek.
V Planinskem zabavniku 2 so z nami Anja (9 let), Luka (10 let), Ela (11 let), Vid (12 let), Tina (13 let) in Anže (14 let), ki gore obiskujejo s starši, sorodniki, planinskim krožkom v šoli in planinsko skupino v okviru svojega planinskega društva. V teh dneh pa nam bodo s svojimi zabavnimi in poučnimi miselnimi izzivi čas krajšali doma.

Slovenska planinska pot (SPP)
Vid je za enajsti rojstni dan prejel posebno knjižico: Dnevnik Slovenske planinske poti (SPP). Odtlej je vanjo odtisnil še nekaj žigov, a kdo ve, kdaj jo bo napolnil. SPP je namreč najdaljša in najbolj priljubljena obhodnica v Sloveniji, pa tudi ena najstarejših na svetu. Poseben izziv je lahko tudi za mlade planince, saj na njej spoznajo vso raznolikost našega alpskega sveta.
Reši kviz. V zadnjem stolpcu obkroži črko pri pravilnem odgovoru. Črke, brane po vrsti, ti dajo imena ljudi, ki so izjemno pomembni za nemoteno delovanje SPP.
 DELOVNI LIST Slovenska planinska pot (SPP)

Živali pri nas
"Luka, poglej, katera žival je pa to?" je zašepetala Anja, medtem ko sta s prijateljem skrita za skalo opazovala planinski svet pred sabo in čakala, da se od kod pojavi kakšna žival. Doslej sta v naravnem okolju videla že tri različne živali! Svojim sošolcem sta tudi pripravila preglednica, s katero sta jim jih želela predstaviti. Toda prikradel se je škrat in zamenjal sličice in opise.
Pomagaj jima povezati pravo ime živali z njenimi značilnostmi, življenjskim prostorom ter stopinjo in sledjo.
 DELOVNI LIST Živali pri nas

>>> Naloge so iz delovnega zvezka Planinski zabavnik 2 avtorjev Urške StritarKarmen Usar in Emila Pevca (Planinska založba PZS, 2018).

  • Naloge so različne po zahtevnosti: nekatere naloge imajo eno markacijo, nekatere pa dve ali tri. Ena markacija pomeni najlažje naloge, namenjene mlajšim, starim 9 in 10 let. Dve markaciji označujeta srednje težke naloge (11 in 12 let), tri zahtevnejše najtežje naloge, namenjene mladostnikom, starim 13 in 14 let. 
  • Naloge so razvrščene po sklopih: varno v gore, planinske poti in postojanke, spoznavanje gora, zgodovina, rastlinstvo in živalstvo idr.
  • Naloge se razlikujejo po načinu reševanja: križanke, uganjevanje, branje, iskanje pravilnih odgovorov, naloge za povezovanje, risanje in fotografiranje, iskanje rim, ročne spretnosti in tako naprej.

Zabavno kratkočasenje in osvajanje znanja vam želimo! 

------------------------
Povezane novice:
Planinski zabavnik - novo v Planinski trgovini
Planinski zabavnik 2 - za vse, ki so prerasli prvega