Zimski posveti za vodstva planinskih društev 2020

Planinska zveza Slovenije bo v februarju organizirala pet posvetov za vodstva planinskih društev, na katerih bodo predstavljene aktualne novost s področja delovanja društev in klubov.


Na posvetih bodo predvidoma predstavljene naslednje teme:

  • Aktualne vsebine.
  • Predstaviti delovanje Odbora za založništvo in informiranje ter možnosti prodaje edicij PZS preko planinskih društev in koč.
  • Predstavitev predlaganih sprememb statuta PZS.
  • Napoved razpisa za energetsko in snovno sanacijo planinskih koč.
  • Vpis strokovnih kadrov PZS Razvid strokovno izobraženih in usposobljenih delavcev v športu.
  • Razno.

Posveti se bodo odvijali v naslednjih krajih in terminih:

 

Posvete bomo zaključili predvidoma do 19.30.

Vljudno vabljeni!