Mednarodni dan gora 2015 - Brati gore (poslanica PZS)

Ko je Organizacija združenih narodov 11. december razglasila za mednarodni dan gora, ki ga obeležujemo od leta 2003, ni nihče slutil, da bo ta dan doživel toliko uspešnih ponovitev, čeprav vselej z drugo temo. Tudi Planinska zveza Slovenije se leto za letom na ta dan odziva s sporočilom, vse bolj se odzivajo tudi planinska društva in planinska javnost.

Minulo leto smo ta decembrski dan posvetili gorskemu kmetijstvu, leto poprej smo o gorah razmišljali kot o ključu do trajnostne prihodnosti. Pozornost je bila namenjena tudi praznovanju življenja v gorah, v Sloveniji smo razmišljali, kako omejiti vožnje z motornimi vozili v naravnem okolju. Zato mednarodni dan gora vselej vidimo kot priložnost za osveščanje, priložnost za pozitivne spremembe v gorskem svetu, priložnost za čim pristnejše sožitje z naravo in odnosom do nje, priložnost za zavestno ohranjanje naravne in kulturne dediščine.

Brati gore je pobuda Nemškega predsedstva Alpski konvenciji 2015–2016, s katero želi spodbuditi dogajanja, ki so namenjena branju literature z alpsko konotacijo. PZS je že v novembru letos povabila vsa planinska društva k sodelovanju in organizaciji lastnih dogodkov na to temo. Dogodki že potekajo v osmih državah, podpisnicah Alpske konvencije. To so številne priložnosti za branje, promocijo planinske literature, razstave, pogovore o planinski literaturi, njeni vrednosti za danes in jutri. Odziv je bil dober, dogajanja se vrstijo, v vrtcih, na osnovnih šolah, v knjižnicah, Slovenskem planinskem muzeju, društvenih prostorih. Prihajajo mladi planinci, starejši in mlajši obiskovalci gora, alpinisti, ljubitelji  knjige z željo, da prisluhnejo in zaživijo s knjigo in njenim sporočilom.

Gore namreč lahko beremo in živimo na različne načine, lahko tudi one berejo nas, lahko jih fotografiramo, lahko jih beremo in pripovedujemo zgodbe, morda spomine.

Gore lahko beremo na vsakem koraku. Beremo lahko knjige, revije, zemljevide, vodnike, priročnike, gorniške spomine, planinsko leposlovje. Lahko jih kupimo, lahko nam jih kdo podari, lahko si jih izposodimo, lahko jih prebiramo na zaslonu, vselej ostane njihova vsebina, ki nas uči in usmerja, če le to hočemo. Veliko je možnosti, da beremo, zato jih izkoristimo, pa naj bo to v knjižnici, doma, v vrtcu ali šoli, na planinskih srečanjih, na planinskih poteh, slavnostnih in spominskih dogodkih ter literarnih pogovornih večerih.

Brati gore je projekt, ki ni namenjen le mednarodnemu dnevu gora in literaturi, ki je nastala v širokem alpskem prostoru. Vanj se uspešno vključuje tudi pestrost slovenske gorniške literature, ki nam omogoča, da beremo vselej in povsod. Naj bo 11. december dan, ki ga bomo literarno zaznamovali v vseh deželah Alpskega loka, vendar ob zavedanju, da brati gore pomeni tudi živeti z gorami.

Slavica Tovšak, vodja Odbora za založništvo in informiranje PZS

Seznam dogodkov po Sloveniji pod okriljem pobude Brati gore si lahko ogledate na tej povezavi.