Razpis za pisca vodnika po Slovenski Istri, Čičariji, Brkinih in Krasu

Planinska založba PZS išče pisca za izbirni planinski vodnik po Slovenski Istri, Čičariji, Brkinih in Krasu. Rok za prijavo je 31. marec 2014.
Vključeval bo približno 40 tur in obsegal do največ 250.000 znakov s presledki, rok za oddajo končne verzije besedila za vodnik pa je 30. november 2014.

Ob prijavi na razpis pošljite:
- vlogo,
- primer opisa ture na izbranem območju (uporabite kategorije, uveljavljene v opisih v sredici Planinskega vestnika),
- 3-4 avtorske fotografije, ki bi jih dodali temu opisu,
- seznam 30-40 tur, ki bi jih uvrstili v vodnik.

Prijavo pošljite do 31. marca 2014 na e-naslov planinska.zalozba@pzs.si. Pisca bomo izbrali na podlagi prijave, po potrebi pa tudi osebnega razgovora. Sodelujoči boste o rezultatih razpisa obveščeni do 28. aprila 2014.

Mojca Stritar,
urednica Planinske založbe