Ponudba planinskim društvom

Planinska založba pri PZS želi preko Planinskih društev, ki imajo v lasti ali v upravljanju planinske koče, pospešiti prodajo svojih edicij.

Planinska založba s planinskimi kartami v merilu 1:25 000 in 1:50 000 pokriva ves planinski svet (Alpe in sredogorje) Slovenije. Založba izdaja tudi celo vrsto celovitih planinskih vodnikov (Kamniško-Savinjske Alpe, Posavsko hribovje, Po gorah SV Slovenije), vodnik po planinskih kočah in izbirne vodnike za posamezna izhodišča v gorah. Vse edicije so plastificirane, zato da ob komisijski prodaji v kočah ne bi prihajalo do poškodb oz. uničenja. Za lažjo odločitev ob nakup pa Planinska založba daje brezplačno neplastificiran izvod. Po temeljitih pogovorih smo v sodelovanju z Gospodarsko komisijo PZS pripravili tri stopenjsko lestvico popustov prodaje glede na način oskrbe: najzahtevnejša oskrba 35%, srednje težko dostopne koče 30%, za koče, ki so oskrbovane z javnimi prevoznimi sredstvi 25%.

Komisijsko prodajo preko planinskih društev lahko realiziramo s 1.2.2010. Podrobnejša navodila o prodaji edicij vam bomo posredovali po novem letu (obračuni prodanih izvodov, način prevzema, način vračanja, ipd).

V prilogi vam pošiljamo seznam edicij, za katere založba meni, da bi bilo zanje povpraševanje v kočah. Predlagamo vam, da se o izboru odločite in izbor sporočite ga. Anici Brancelj, tel. 01 434 56 84, e-mail: planinska.zalozba@pzs.si.


Seznam edicij, ki so na voljo za prodajo po kočah

Lep pozdrav.
                                   ZALOŽNIŠKI ODBOR
                                   Predsednik Božidar LAVRIČ, l.r.