Razpis za odkup digitalnih fotografij za Planinski koledar 2025

K sodelovanju vabimo vse, ki jim je blizu fotografija in planinsko okolje. Z razpisom iščemo motive prvobitne gorske narave ali delovanja človeka v gorah. V koledar želimo zajeti vsa planinska področja Slovenije v vseh letnih časih. Še posebej bomo veseli fotografij sredogorja ter hribovij Primorske, Notranjske, Štajerske in Dolenjske.

Na fotografijah naj bo prikazano planinsko in gorsko okolje z motivi prvobitne narave in posebnosti naravnega in človeškega delovanja v njem.
Poleg lepot gorskega sveta je vodilo tudi človek v gorah, živi gorski svet in predvsem planinska dejavnost in aktivnosti v naravi.

Fotografije naj bodo v jpg obliki, v resoluciji 300 dpi ali višje, v velikosti formata 3:2 ali 3:4 (ležeče ali pokončne).

Cena za odkup posamezne fotografije je 90 € bruto za fotografijo. Avtor obdrži na delu moralne avtorske pravice, na PZS z avtorsko pogodbo prenese materialne avtorske pravice do distribuiranja, reproduciranja, dajanja na voljo javnosti, predelave, elektronske shranitve in prenašanja naprej. Prenos avtorskih pravic je izključni, brez vsebinskih, časovnih, prostorskih in drugih omejitev. PZS lahko fotografijo poleg za koledar uporabi za druge namene. Avtor se z oddajo fotografij strinja s temi pogoji. Posamezen avtor odda lahko največ 20 digitalnih fotografij.

Digitalne fotografije naj bodo opremljene z imenom in priimkom fotografa, oštevilčene in z opisano podrobnejšo vsebino, kar bo olajšalo izbor in zmanjšalo možnost zamenjav.

Rok za predložitev in način oddaje: Avtor odda največ 20 digitalnih fotografij do 20. aprila 2024 na elektronski naslov koledar@pzs.si.

Dodatna pojasnila: Hedvika Petkovšek (01 43 45 690), koledar@pzs.si.


Izbor fotografij bo opravila posebna delovna skupina v roku 45 dni po zaključku razpisa in o izboru obvestila avtorje. Planinska zveza se obvezuje, da neizbranih fotografij ne bo uporabila za katerikoli namen.