1. seja UO PZS o novih sestavih odborov

Upravni odbor Planinske zveze Slovenije (UO PZS) se je na 1. seji v mandatnem obdobju 2022–2026 sestal 9. junija 2022 na sedežu PZS v Ljubljani. Posvetil se je potrjevanju novih odborov, novih društev in splošni tematiki zveze.
Upravni odbor 2022-2026 (foto Manca Ogrin)
Na seji UO PZS je bilo prisotnih 22 članov upravnega odbora, kar je bila odlična kar 95,8-odstotna udeležba.

Za skupinskim fotografiranjem nove sestave predsedstva in odbora je bilo predstavljeno kratko poročilo z volilne skupščine PZS, ki je potekala 23. aprila 2022 v Sevnici. Tam so delegati za predsednika izvolili Jožeta Rovana.

Upravni odbor PZS v mandatu 2022- 2026  poleg predsednika sestavljajo še podpredsedniki Martin Šolar, Roman Ponebšek, Jožef Bobovnik in Miha Habjan. Na skupščini so bili izvoljeni člani Niko Bertoncelj, Milena Brešan, Aleš Drekonja, Igor Oprešnik, Bojan Rotovnik, Aldo Zubin in Jakob Zupanc. Na sejah MDO PD so bili izvoljeni predsedniki Marjana Brezovšek (MDO PD Podravja), Jože Prah (MDO PD Zasavja), Andreja Senica (MDO PD Koroške), Štefan Kozak (MDO PD Pomurja), Valentin Rezar (MDO PD Gorenjske), Dušan Plesničar (MDO PD Posočja), Jurček Nowakk (MDO PD Kamniško Bistriškega območja), Manja Rajh (Savinjski MDO PD), Ernest Gradišar (MDO PD Ljubljane), Damjan Debevec (MDO PD Notranjske), Marija Kuhar (MDO PD Primorske) in Rudolf E. Skobe (MDO PD Dolenjske in Bele Krajine).


Nov UO PZS za mandatno obdobje do 2026. V prvi vrsti sedijo predsednik in podpredsedniki PZS. Od leve: Jožef Bobovnik, Roman Ponebšek, Jože Rovan, Miha Habjan in Martin Šolar. (foto Manca Ogrin)

Jože Rovan je predstavil način dela in sodelovanja upravnega odbora in napovedal, da bo predviden datum naslednje seje 22. septembra letošnje leto. Generalni sekretar Damjan Omerzu je predstavil zapisnik  19. seje upravnega odbora, z dne 17. 3. 2022, zadnje seje preteklega mandata.  UO je potrdil predlagani zapisnik in  zatem predstavil aktivnosti od pretekle seje.

Upravni odbor je imenoval nove člane odborov PZS in sicer:

Odbor za usposabljanje in preventivo: Uroš Kuzman (PD Velenje), Matej Planko (PD Slivnica pri Celju), Franc Sandi Kelnerič (PD Onger Trzin), Katja Katarina Mlakar (PD Kamnik), Marjan Pučnik (PD Ruše), Jurij Videc (PD Laško), Tadej Debevec (PD Rašica).

Odbor Planinstvo za invalide: Jurček Nowakk (PD Moravče), Maja Bobnar (PD Moravče), Marjeta Čič (PD Moravče), Tjaša Filipčič (PD Moravče), Igor Oprešnik (KPD Hej, gremo naprej) in Lidija Slatner (PD Moravče).

Upravni odbor je tudi podal predhodno soglasje, da bo generalni sekretar PZS tudi v novem mandatu Damjan Omerzu.. Potrdil je tudi rebalans proračuna PZS za leto 2022.

UO je na podlagi Pravilnika Komisije za planinske poti soglašal, da Planinsko društvo Šoštanj odpre in postane skrbnik novih odsekov planinskih poti.


Upravni odbor PZS in člani nadzornega odbora (foto Manca Ogrin)

V register planinskih objektov je vpisan nov Planinski dom Kumer, s katerim upravlja PK Peca - Olševa.

Zbor markacistov je letos izvolil novo vodstvo v mandatu 2022 - 2026, ki mu ga je v skladu s Statutom PZS upravni odbor dal soglasje. Poleg načelnika Uroša Zagoričnika so v odboru še Dejan Černilogar (PD Ajdovščina), Igor Mlakar (PD Bovec), Matej Planko (PD Slivnica pri Celju), Jurij Videc (PD Laško) in Uroš Vidovič (PD Ptuj).

V Planinsko zvezo Slovenije sta po novem vključeni dve novi društvi:  Plezalno društvo Prava smer  in Plezalni klub Kinezis. Za konec seje so člani odbora soglasno potrdili tri osrednje prireditve PZS v letu 2023: skupščina PZS  bo 22. aprila, Dan slovenskih planincev bo 10. junija  in podelitev najvišjih priznanj PZS  bo 2. decembra.

Ker bo naslednje leto tudi 130 let obstoja zveze in 70 let Slovenske planinske poti se bo do naslednje sej UOO PZS pripravil tudi načrt obeleževanja teh obletnic.