Razpis za pisca planinskega vodnika Julijske Alpe: osrednji del

Planinska založba Planinske zveze Slovenije išče avtorja oz. skupino avtorjev za izdajo enciklopedičnega planinskega vodnika po osrednjem delu Julijskih Alp.
Planinski vodnik bo obsegal naslednja območja:
  • Martuljško skupino,
  • Triglavsko skupino,
  • Prisojnik in Razor ter
  • Pokljuko in Mežaklo.

Vodnik bo pripravljen po zgledu vodnikov Julijske Alpe: Skupini Mangarta in Jalovca, Zahodne Julijske Alpe in Julijske Alpe: južni del.

Pogoj za pisanje je odlično poznavanje obravnavanega območja, vodnik pa je lahko delo bodisi enega ali več piscev (za posamezna območja osrednjega dela Julijskih Alp).

Ob prijavi na razpis pošljite vlogo s kratko osebno predstavitvijo in primer opisa poljubne gore na območju osrednjega dela Julijskih Alp ter vzponov nanjo (po zgledu zgoraj omenjenih vodnikov).

Prijavo pošljite do 30. novembra 2016 na elektronski naslov planinska.zalozba@pzs.si.

Dodatne informacije v Planinski založbi PZS na zgornjem elektronskem naslovu ali na telefonski številki 01 43 45 658.

Avtor oz. skupina avtorjev bo izbrana na podlagi prijave, po potrebi pa tudi osebnega razgovora. Sodelujoči boste o rezultatih razpisa obveščeni predvidoma v začetku januarja 2017.


Planinska založba