Razpis za odkup digitalnih fotografij za Planinski koledar 2015

Planinska zveza Slovenije, Dvorakova 9, 1000 Ljubljana, objavlja razpis za odkup digitalnih fotografij za Planinski koledar 2015. Izbranih bo 13 fotografij za vodilne fotografije in 13 fotografij kot dopolnilne fotografije.
RAZPIS ZA ODKUP DIGITALNIH FOTOGRAFIJ ZA PLANINSKI KOLEDAR 2015

Planinska zveza Slovenije, Dvorakova 9, 1000 Ljubljana, objavlja razpis za odkup digitalnih fotografij za Planinski koledar 2015.
Izbranih bo 13 fotografij za vodilne fotografije in 13 fotografij kot dopolnilne fotografije. Na fotografijah naj bo prikazano planinsko in gorsko okolje z motivi prvobitne narave in posebnosti naravnega in človeškega delovanja v njem.

Poleg lepot gorskega sveta je vodilo tudi človek v gorah, živi gorski svet in planinska dejavnost (vodenje, koče, poti ...).

Fotografije naj bodo v velikosti 3200 x 2400 pixels ali več.

Cena za odkup posamezne fotografije je 80 € bruto za veliko in 40 € bruto za malo fotografijo. Avtor obdrži na delu moralne avtorske pravice, na PZS z avtorsko pogodbo prenese materialne avtorske pravice do distribuiranja, reproduciranja, dajanja na voljo javnosti, predelave, elektronske shranitve in prenašanja naprej. Prenos avtorskih pravic je izključen, brez vsebinskih, časovnih, prostorskih in drugih omejitev. PZS lahko poleg za koledar, fotografijo uporabi za druge namene. Avtor se z oddajo fotografij strinja s temi pogoji.

Posamezni avtor odda lahko največ 20 digitalnih fotografij.

Digitalne fotografije naj bodo opremljene z imenom in priimkom fotografa, oštevilčene in z opisano vsebino (podrobnejšo na spisku), kar bo olajšalo izbor in zmanjšalo možnost zamenjav.

Rok za predložitev in način oddaje: Avtor odda največ 20 digitalnih fotografij do 30. aprila 2014 na naslov: 

     Planinska zveza Slovenije 
     Dvorakova ulica 9
     p. p. 214
     1001 Ljubljana


s priporočeno pošiljko na digitalnem mediju v zaprti kuverti
s pripisom »Razpis digitalnih fotografij - koledar 2015«

Za dodatna pojasnila: Hedvika Petkovšek (01 43 45 690), e-pošta koledar@pzs.si.
Izbor fotografij bo opravila posebna delovna skupina v roku 30 dni po zaključku razpisa in o izboru obvestila avtorje. 
Planinska zveza se obvezuje, da bo neizbrane fotografije avtorjem vrnila 15 dni po zaključku izbora na izvornih medijih in jih ne bo uporabila za katerikoli namen.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo.

Matej Planko,
generalni sekretar PZS