Z nakupom Dnevnika SPP podpiramo Slovensko planinsko pot

Planinska zveza Slovenije praznuje letos 120-letnico organiziranega planinstva v Sloveniji. Prav tako letos obeležujemo 60-letnico ustanovitve Slovenske planinske poti od Maribora do Kopra, ki velja za najstarejšo tovrstno vezno pot na svetu.
Pot prostovoljno vzdržujejo, markirajo in skrbijo zanjo naši strokovno usposobljeni markacisti PZS. Ob dveh tako pomembnih visokih obletnicah smo se odločili, da na poti postorimo še več, predvsem pa na njej zamenjamo dotrajan material (kot so žigi, smerne table, posebne table z oznako kontrolne točke SPP ...). Za realizacijo tega projekta so potrebna izdatna dodatna finančna sredstva, ki jih bomo poskušali pridobiti na različne načine. Eden izmed njih je tudi ta, da s 13. 5. 2013 zvišujemo maloprodajno ceno Dnevnika s slovenske planinske poti z 2,50 EUR na 3,50 EUR. Razlika v ceni 1,00 EUR bo v celoti namenjena vzdrževanju in obnovi Slovenske planinske poti. Na dnevnikih bo tudi nalepkica, ki bo kupce na njihov prispevek posebej opozorila.

Hvala za podporo Slovenski planinski poti ter srečno, varno na vseh vaših poteh!

Dnevnik s Slovenske planinske poti lahko kupite:
· Planinska zveza Slovenije, Planinska založba,
- na sedežu: Dvorakova ulica 9, Ljubljana, v času uradnih ur,
- po pošti: p. p. 214, SI-1001 Ljubljana,
- telefon: 01 43 45 684 v času uradnih ur,
- faks: 01 43 45 691,
brezplačna številka 080 1893 (24 ur/dan, vse dni v letu),
- e-naročilo: narocilo@pzs.si ali 
spletna trgovina PZS.

· Slovenski planinski muzej, 
- Triglavska cesta 49, 4281 Mojstrana, 
- tel: 08 380 67 30, faks: 04 589 10 35,
- e-naročilo: info@planinskimuzej.si.

Planinska zveza Slovenije