NOVI BONI UNOVČLJIVI TUDI ZA PLANINSKE DEJAVNOSTI

Boni 2021 so za razliko od lanskoletnih bonov, namenjeni tudi športnim dejavnostim. Društva, ki izpolnjujejo postavljene pogoje, lahko bone sprejemajo tudi za plačilo vodenja in organizacije izletov in taborov, vodeno vadbo, izposojo in prodajo opreme, ipd.
NOVI BONI UNOVČLJIVI TUDI ZA PLANINSKE DEJAVNOSTI

V torek, 13. julija 2021, je v veljavo stopil novi Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT), ki je opredelil vrednost bonov 2021 za odrasle 100 evrov, za mladoletne pa 50 evrov. Prejeli jih bodo vsi s stalnim bivališčem v Sloveniji na dan 30. junij letos, unovčiti pa jih bo mogoče do konca tega leta za storitve s področja gostinstva, turizma, športa in kulture. To bo veljalo za storitve, ki so v celoti izvedene v Sloveniji.

Boni 2021 so torej za razliko od bonov 2020, ki so bili namenjeni samo nočitvam z zajtrkom v kočah in drugih namestitvah, namenjeni tudi športnim dejavnostim. Torej lahko društva, ki izpolnjujejo postavljene pogoje, bone sprejemajo tudi za plačilo vodenja in organizacije izletov in taborov, vodeno vadbo, izposojo in prodajo opreme, ipd. Odločitev ali bone sprejemati in kolikšna je najnižja vrednost za katero bo bon unovčen, je odločitev društva., je pa lahko dobra priložnost tako za društva, kot člane društev, ki svojih bonov ne bodo izkoristili drugje.

Planinska društva in klubi, ki imajo v ustanovnih aktih kot GLAVNO dejavnost opredeljeno eno izmed spodnjih dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD), so po novem tudi upravičeni ponudniki storitev, kjer je moč bon 2021 tudi uveljaviti:
 • 03.120 - Sladkovodno ribištvo
 • 47.610 - Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
 • 49.392 - Obratovanje žičnic
 • 55. - Gostinske nastanitvene dejavnosti (vključujoč vse poddejavnosti pod 55)
 • 56. - Dejavnost strežbe jedi in pijač (vključujoč vse poddejavnosti pod 56)
 • 59.140 - Kinematografska dejavnost
 • 77.110 - Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
 • 77.210 - Dajanje športne opreme v najem in zakup
 • 77.340 - Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
 • 79.110 - Dejavnost potovalnih agencij
 • 79.120 - Dejavnost organizatorjev potovanj
 • 79.900 - Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
 • 82.300 - Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
 • 85.510 - Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
 • 85.520 - Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
 • 90.010 - Umetniško uprizarjanje
 • 90.020 - Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
 • 90.040 - Obratovanje objektov za kulturne prireditve
 • 91.020 - Dejavnost muzejev
 • 91.040 - Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
 • 93.120 - Dejavnosti športnih klubov
 • 93.130 - Obratovanje fitnes objektov
 • 93.190 - Druge športne dejavnosti
 • 93.210 - Dejavnost zabaviščnih parkov
 • 93.292 - Dejavnost smučarskih centrov
 • 93.299 - Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.Informacije za ponudnike storitev

Receptorski portal se nahaja na povezavi https://edavki.durs.si/ReceptionistPortal. Predlagamo, da si povezavo shranite med bližnjice v izbranem brskalniku.
 Turistični boni 2020 in boni 2021 - osnovna pojasnila in postopek