Razpis za otroška in mladinska besedila o gorah

Planinska založba PZS išče avtorska besedila s planinsko tematiko, napisana za otroke in mladostnike. Rok za oddajo prijav na razpis: 31. avgust 2014. Vabljeni!
Planinska založba PZS išče avtorska besedila s planinsko tematiko, napisana za otroke in mladostnike.

Zanimajo nas besedila različnih zvrsti in vsebin:
  • krajša ali daljša,
  • zabavna ali poučna,
  • doživljajska ali fikcijska,
  • zgodovinska, mitološka ali sodobna,
  • proza, poezija, (foto)stripi ali delovni zvezki itn.

Osnovni pogoj je, da so vezana na tematiko gora in primerna za otroke ali mladostnike. Vsak prijavitelj lahko sodeluje z do 3 daljšimi besedili (v primeru pesmi ali zelo kratkih, do ene strani dolgih zgodb je njihovo število lahko tudi večje, vendar naj bodo združene v enoten dokument).

Ob prijavi na razpis poleg besedila pošljite vlogo s kratko osebno predstavitvijo oz. življenjepisom. Prijavo pošljite do 31. avgusta 2014 na e-naslov planinska.zalozba@pzs.si.

Prispela besedila bo ocenila komisija. Če bomo katero od besedil ocenili kot primerno za izdajo, se bomo z njegovim avtorjem dogovorili o morebitni objavi. Z izbranim avtorjem bomo sklenili pogodbo o sodelovanju oz. pogodbo o odkupu besedila.

Sodelujoči boste o rezultatih razpisa obveščeni do 30. septembra 2014.

Mojca Stritar,
Uredniški odbor Planinske založbe