Novosti 2022


pz_pzs_vodniki_meja_na_razvodnici_naslovnica_osnutek

nove_dogodivscine_v_pravljicariji_naslovnica

planinstvo__od_A_do_Z
 • Peter Mikša, Kornelija Ajlec: Slovensko planinstvo, zgodovina slovenskega planinstva 1983-2020, urednik Jože Drab

 • Martin Šolar: Bohinjska planinska pot, vodnik, urednica Irena Mušič Habjan

 • Jože Drab: Osnove planinstva, strokovna litelatura, urednica Mateja Pat

 • Dušica Kunaver, 40 let slovenske alpinistične šole v Manangu, zbornik, urednica Mojca Volkar Trobevšek

 • Olga Kolenc, Poti Kamnitih src, leposlovje, urednik Vladimir Habjan

 • Tone Škarja, Zbrana dela Toneta Škarje, leposlovje, urednik Žarko Rovšček

 • Franci Horvat, Pot IXV. divizije, vodnik, urednik Andrej Mašera

 • Anka Rudolf, Predalpski svet med Gorico in Blegošem, vodnik, urednica Mateja Pate

 • Jože Drab, Klemen Janša, Izbirni vodnik Julijske Alpe, vodnik, urednik Irena Mušič Habjan

 • Jurij Ravnik, Plezalni vodnik Gorenjska, športnoplezalni vodnik, urednica Mateja Pate

 • Juri Ravnik, Vili Guček, Učbenik za športno plezanje, strokovna literatura, urednica Mateja Pate

 • Tone Golnar, Učbenik za turno smučanje, strokovna litaratura, urednik Jože Drab