Novosti 2021


pz_pzs_vodniki_meja_na_razvodnici_naslovnica_osnutek

nove_dogodivscine_v_pravljicariji_naslovnica
  • Kristina Menih: Nove dogodivščine v Pravljičariji, knjiga za mlade in stare, urednica Mateja Pate, recenzenta Uroš Kuzman in Rok Kušlan

  • Jože Drab, Andreja Tomšič Drab: Najvišji vrhovi evropskih držav, vodnik, urednica Irena Mušič Habjan, recenzent Andrej Stritar

  • Peter Mikša, Kornelija Ajlec: Slovensko planinstvo, zgodovina slovenskega planinstva 1983-2020, urednik Jože Drab, recenzenta France Malešič in Matija Zorn

  • Iztok Tomazin: Na meji, leposlovje, urednik Vladimir Habjan

  • Dušan Škodič: Meja na razvodnici, vodnik, urednica Mojca Stritar Kučuk, recenzent Anka Rudolf

  • Martin Šolar: Bohinjska planinska pot, vodnik, urednica Irena Mušič Habjan, recenzent Andraž Poljanec

  • Dušica Kunaver, Irena Mušič Habjan: Od Ljubljanskega zmaja do Podkorenske Pehtre babe, družinski vodnik, urednik Vladimir Habjan, recenzent France Malešič

  • Andraž Poljanec, Roman Tratar: Julijske Alpe (osrednji in južni del), vodnik, urednik Jože Drab, recenzent Andrej Stritar

  • Uroš Kuzman: Zbornik tekmovanja Mladina in gore

  • Jože Drab: Planinska šola za osnovnošolce, strokovna litelatura, urednica Mateja Pate