Planinski vestnik na Wikipediji

O Planinskem vestniku, reviji Planinske zveze Slovenije za ljubitelje gora in najstarejši reviji na Slovenskem, ki izhaja vse od 1895, si lahko preberete informacije tudi na največji spletni podatkovni zbirki - na Wikipediji, prosti enciklopediji.
elektronskem kazalu Planinski vestnik predstavlja naš najpopolnejši zgodovinski arhiv.

Predstavljene teme o Planinskem vestniku na Wikipediji:

1 Zgodovina
2 Dosedanji uredniki -> naj jih kar naštejemo:
   prof. Anton Mikuš, 1895-1908 (14 letnikov)
   dr. Josip Tominšek, 1908-1941 (26 letnikov)
   dr. Arnošt Brilej, 1941-1949 (9 letnikov)
   prof. Tine Orel, 1950-1979 (30 letnikov)
   prof. Marijan Krišelj, 1980-1985 (6 letnikov)
   Milan Cilenšek,1986 (1 letnik)
   Marjan Raztresen, 1986-2001 (15 letnikov)
   Vladimir Habjan, 2001-
3 Stalne rubrike Planinskega vestnika
4 Digitalizacija vseh letnikov
5 Izhajanje revije
6 Zunanje povezave

Objavljenih je tudi nekaj primerov naslovnic, kako se je vizualno in tudi tehnično spreminjala revija od začetkov leta 1895 do danes, prav tako so tam navedeni sedanji člani uredniškega odbora Planinskega vestnika.

Vabljeni, da pobrskate o Planinskem vestniku po Wikipediji, tej največji spletni zbirki podatkov!

Planinski vestnik