Knjiga Reševanje v gorah tudi v Planinski založbi PZS

Knjiga, ki so jo gorski reševalci izdali so ob jubileju, 100-letnici organiziranega gorskega reševanja v Sloveniji, lahko kupite tudi prek Planinske založbe PZS - prek spletne trgovine, brezplačne številke, osebno v založbi ... Z nakupom knjige podpirate prostovoljno in humanitarno dejavnost gorskega reševanja v Sloveniji.
Reševanje v gorah - Sto let organiziranega gorskega reševanja v Sloveniji
Želja pomagati ne sme nikoli zamreti!

Več o knjigi.

O čem piše knjiga? V prvem delu spoznamo nesreče in reševanje v svetu gora skozi čas: od samih začetkov, še preden se je začelo organizirano reševanje pred stotimi leti, do današnjih dni. Spoznamo opremo prvih reševalcev in njen razvoj vse do današnje, moderne opreme. Seznanimo se tudi z vsemi koraki, ki so privedli do današnjega načina usposabljanja in izobraževanja reševalcev, z vlogo zdravnikov, helikopterja in radijskih zvez pri reševanju, z reševanjem v snežnih plazovih ter z obdelavo podatkov reševanj in obveščanjem javnosti. ...

V drugem delu knjige spregovorijo reševalci. V mnogih zgodbah opisujejo veselje ob najdenem ali rešenem ponesrečencu, žalost in nemoč ob tragičnih reševanjih, resnost v stenskih reševanjih, napore ob težavnih nošnjah nosil, stiske v temnih viharnih nočeh in strah pri plezanju v terenu, ki ga ogrožajo plazovi. To so posamezniki, ki jim ni mar za druge ljudi, ki si pri sebi venomer ponavljajo, da želja pomagati ljudem v stiski ne sme nikoli zamreti! 

Knjiga je bogato opremljena s fotografijami (vseh je 228), skicami in tabelami. Spremno besedo h knjigi je prispeval tudi predsednik države dr. Danilo Türk.

Reševanje v gorah - Sto let organiziranega gorskega reševanja v Sloveniji. 1912 - 2012. Peti zbornik Gorske reševalne zveze Slovenije. Izdala in založila Gorska reševalna zveza Slovenije. Kranj, 2012. 280 strani.
Zbral in uredil uredniški odbor: Vladimir Habjan, France Malešič, Pavel Oman, Dušan Polajnar, Pavle Šegula.
Izdala Gorska reševalna zveza Slovenije.

Z nakupom knjige podpirate prostovoljno in humanitarno dejavnost gorskega reševanja v Sloveniji.

Cena: 25 €*.
*DDV je obračunan v ceni. Stroške poštnine plača naročnik.

INFORMACIJE in NAROČILA:
• Planinska zveza Slovenije, Planinska založba,
- v trgovini Planinske založbe PZS v času uradnih ur, Dvorakova 9, Ljubljana
- po pošti: p. p. 214, SI-1001 Ljubljana,
tel: 01 43 45 684 ali fax: 01 43 45 691,
- prek brezplačne številke 080 18 93 (24 ur/dan, vse dni v letu)
e-naročilanarocilo@pzs.si ali
- prek spletne trgovine PZS.

• Slovenski planinski muzej
- Triglavska cesta 49, 4281 Mojstrana, 
- tel. 08 380 67 30, fax: 04 589 10 35,
- e-naročila: info@planinskimuzej.si.

• Na Gorski reševalni zvezi Slovenije.

Vabljeni k nakupu odlične knjige!

Planinska založba PZS