Razpis za pisca planinskega vodnika za območje SV Slovenije

Planinska založba z javnim pozivom išče pisca oz. skupino piscev za nov planinski vodnik za območje severovzhodne Slovenije.

Izbirni vodnik za območje severovzhodne Slovenije bo vključeval 45 izletov in tur. Obravnavano območje, je identičeno vodniku Po gorah severovzhodne Slovenije (M. Cilenšek, V. Dabič s sodelavci, druga popravljena in dopolnjena izdaja, Planinska založba, 2007).

 Obravnavano območje

Avtor obdrži na delu moralne avtorske pravice, na naročnika prenese materialne avtorske pravice do distribuiranja, reproduciranja, dajanja na voljo javnosti, predelave in pravico do elektronske shranitve. Prenos avtorskih pravic je izključni, brez vsebinskih, časovnih, prostorskih in drugih omejitev, vključno z neomejeno naklado, različnimi oblikami (tiskanimi in elektronskimi), več izdajami, in pravico prenašanja pridobljene pravice naprej.

Prijave sprejemamo na e-naslov planinska.zalozba@pzs.si.

 

Vabljeni k oddaji ponudb in sodelovanju!

 Planinska založba PZS