Smeh z gora | nove zabavne planinske zgodbe

Z izjemo posamezne pripovedi, kjer vzbuja smeh že situacija sama (npr. o turnem smučarju, ki mu v delikatnem trenutku jezik primrzne na žepni nožek), se v knjigi smejemo značajskim lastnostim protagonistov in podobam, ki jih pripišemo avtorjevi izvirnosti, potem ko smo se zastonj trudili najti tuje zglede.
Dušan Škodič: Smeh z gora
Izšla je nova zbirka planinskih humoresk Smeh z gora! V njih Dušan Škodič najde priložnost za humorno distancirano perspektivo tudi tam, kjer na prvi pogled ni dosti zabavnega; táko piščevo sposobnost posebej cenijo zahtevnejši bralci. Zgodbe dopolnjujejo odlične ilustracije Milana Plužareva

Gore so same po sebi precej resen prostor: od daleč in od spodaj vzbujajo idilična čustva, na vrhovih silijo v meditativnost ali v patetično jecljanje, ob neugodnih vremenskih razmerah so za planinca prostor stiske. Le od kod se je prikradel vanje humor? Iz ljudskega prepričanja, da je nad tisoč metri prostor svobode, torej tudi osvoboditve od življenjske resnobnosti? Morda kar iz splošno obešenjaškega, kurentovskega značaja ljudi na južni strani Alp, ki je zaskrbel celo Ivana Cankarja? Ali pa je humor planinske pripovedi pripisati sorodstvu z žanrom lovske pripovedi?Škodič res zna dobro pisati. In še nasmejati povrhu.

Miran Hladnik

Smeh z gora vrača bralca v čas, ko se je bilo treba do izhodišča pripeljati z avtobusom ali te je na državni meji zasačil graničar, govorijo tudi o vedno aktualnih zgodbah iskanja družice na planinskem forumu. Glavnina pa vendar obravnava »večne« planinske teme: veseljačenje po kočah, nežna gorska srečanja, planinske »poznavalce«, ki se izkažejo nebogljeni, predvsem pa govori o vseh vrstah zabavnih nezgod.

 Ko smo se še vozili z avtobusi
Smeh z gora lahko po ceni 19,90 € naročite v spletni Planinski trgovini, na elektronskem naslovu trgovina@pzs.si, s klicem na brezplačno telefonsko številko 080 18 93.
Zakon o enotni ceni knjige veleva, da v času šestih mesecev od izdaje knjižnega dela kakršnokoli zniževanje cene ni dovoljeno.