Aktivnosti planinske organizacije v času ogroženosti s koronavirusom

Zaradi vedno več okuženih s koronavirusom SARS-CoV-2 in obolelih za boleznijo COVID-19 smo bili tudi v planinski organizaciji prisiljeni k sprejetju različnih ukrepov in preventivnih dejanj: za nedoločen čas so prestavljeni vsi napovedani zbori komisij in skupščina PZS. Vsaj do konca meseca marca so za nedoločen čas prestavljena tudi usposabljanja in druge skupinske aktivnosti. Strokovna služba PZS bo delovala z omejitvami, do preklica vstop strankam v poslovne prostore ni mogoč.

Aktualne informacije
in priporočila se objavljajo na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), tudi direktna priporočila glede množičnega zbiranja.

Od 10. marca je uvedena prepoved zbiranja ljudi na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji, kjer se zbira več kot 100 ljudi, dokler ne preneha nevarnost širjenja bolezni COVID 19. Prav tako se skladno s sklepom Sveta za nacionalno varnost vsi športni dogodki in druge prireditve, na katerih je več kot 500 udeležencev, izvedejo brez gledalcev.


Vse o koronavirusu, bolezni COVID-19 in ukrepih

 >>> epidemija.si <<<


Obiskovalci se sami odločajo, ali se bodo množičnih dogodkov udeležili, svetuje pa se, da se osebe, ki kažejo znake obolenja, starejše osebe in kronični bolniki množičnih dogodkov izogibajo.

Planinske aktivnosti na prostem
Obvestilo za vse udeležence, da naj se aktivnosti udeležijo samo zdrave osebe. Opozarja se tudi na higieno rok in kašlja ter na pitje tekočin iz lastnega kozarca/steklenice in uporabo svojega pribora pri prehranjevanju. Kljub temu da je na prostem možnost širjenja virusa manjša, upoštevajte, da npr. avtobusni prevoz in združevanje v večjih skupinah lahko predstavlja večje tveganje.

Planinske koče 
V planinskih kočah, v sanitarijah in gostinskem delu se dodatno poskrbi za upoštevanje navodil o ustrezni higieni rok in higieno kašlja. Potrebno je redno in temeljito čiščenje prostorov ter zračenje prostorov.

Plezalne aktivnosti v dvoranah
Veljajo enaki napotki glede preventivnih ukrepov, ob zavedanju, da telovadnice v teh dneh zapirajo vrata in odpovedujejo aktivnosti.

Organizacija zborov članov
Glede na časovno obdobje, ki je tradicionalno namenjeno izvedbi zboru članov društev, se pojavlja veliko vprašanj glede njihove izvedbe. Predvsem v okviru obveznosti potrjevanja vsebinskega in finančnega poročila za AJPES, ki ga je treba oddati do konca marca. Glede poročanja na AJPES še čakamo na uradno odločitev, ali lahko pričakujemo prestavitev roka za poročanje. V kolikor drugačnih navodil ne bo, se letno poročilo kljub temu odda, tudi če ni potrjeno. Glede morebitnih novih uradnih informacij glede tega vprašanja bomo društva obvestili.

Strokovna služba PZS
Delo strokovne službe je do nadaljnjega omejeno. Vstop uporabnikom v prostore ni omogočen. Sodelavci strokovne službe smo vam v okviru delovnega časa na voljo prek elektronske pošte.

Sestanki, usposabljanja in zborovanja PZS
Vsa usposabljanja in druge skupinske aktivnosti so do predvidoma konca marca odpovedane. Prav tako je do nadaljnjega prestavljena skupščina PZS, ki je bila načrtovana za 18. april 2020. V normalne tirnice poslovanja se vrnemo takoj, ko bodo razmere to omogočale.

V tem obdobju apeliramo na vse, da se obnašajo strpno, solidarno, skrbite za svoj imunski sistem in da vsak dosledno izvaja osnovne higienske varnostne ukrepe, ki so bistveni za javno zdravje. Pričakujemo, da se bo v tem obdobju vseeno več ljudi odpravilo v naravo - pri tem priporočamo, da izbirate manj obljudene poti.


Matej Planko,
generalni sekretar PZS
Jože Rovan,
predsednik PZS