Sklic 2. seje Upravnega odbora PZS

Na podlagi 28. člena Statuta Planinske zveze Slovenije sklicujem 2. sejo Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki bo v četrtek, 20. septembra 2018, ob 16:30, v prostorih Planinske zveze Slovenije, Ob železnici 30a, Ljubljana.
Na podlagi 28. člena Statuta Planinske zveze Slovenije
 
S K L I C U J E M
 
2. sejo Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije,

ki bo v četrtek, 20. septembra 2018, ob 16:30,

Predlog dnevnega reda:
 1. Potrditev zapisnika 1. seje UO PZS (Matej Planko)
 2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS (Matej Planko)
 3. Predstavitev Študije ekonomskih in družbenih učinkov planinskih poti in planinskih koč ter planinstva  (Andrej Srakar)
 4. Vmesno poročilo o članstvu v letu 2018 (Tone Jesenko)
 5. Informacija o finančnem poslovanju PZS januar-julij 2018 (Matej Planko, Urša Mali)
 6. Načrt upravljanja nepremičnin PZS - II. obravnava (Matej Planko)
 7. Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu UO PZS (Matej Planko)
 8. Planinsko gospodarstvo:
  1. Sklad planinskih koč (Miro Eržen)
  2. Izbris Koče na Črnem vrhu iz registra planinskih objektov (Valentin Rezar)
  3. Poročilo delovne skupine za kočo na Korošici (Miro Eržen)
  4. Informacija o Ribniški koči (Miro Eržen)
 9. Kataster planinskih poti (Bogdan Seliger)
 10. Informacija o delovanju komisij PZS (načelniki komisij)
 11. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora (Jože Rovan, Matej Planko).
 12. Razno - prijave razprav pod točko razno se bodo evidentirale pred 1. točko dnevnega reda.

Prosim za zanesljivo udeležbo ali predhodno najavo zadržanosti (Saša Sitar (01) 434 56 80 oz. na elektronski naslov info@pzs.si.

Jože Rovan,
predsednik PZS

Priloge:
 Vabilo
 Gradivi - I. del
 Gradivo - II. del