PZS tudi uradno s statusom društva v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je Planinski zvezi Slovenije podelilo status društva v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti. Raziskovalno dejavnost naša organizacija izvaja predvsem preko Raziskovalne skupine.
Po dolgotrajnih prizadevanjih se je tudi Raziskovalna skupina PZS pridružila tistim, ki so si v okviru PZS uspeli pridobiti status društva, ki deluje v javnem interesu, tokrat na področju raziskovalne dejavnosti. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je po opravljenem postopku ugotovilo, da so bili zahtevani pogoji za pridobitev statusa izpolnjeni.

Na podlagi te ugotovitve je zato Planinski zvezi Slovenije izdalo predhodno soglasje, ki je, v skladu z drugim odstavkom 31. člena Zakona o društvih, pogoj za izdano ustrezno odločbo.

Člani raziskovalne skupine se za pomoč pri zbiranju in pripravi obsežne dokumentacije zahvaljujejo prav vsem, ki so kakor koli sodelovali pri tem postopku.
 
Kaj je Raziskovalna skupina PZS in kaj počne?

Raziskovalna dejavnost Planinske zveze Slovenije je definirana že v najvišjem aktu naše organizacije - statutu, ki v svojem 65. členu pravi, da raziskovalno dejavnost vodi, koordinira in izvaja Raziskovalna skupina PZS. Delovanje slednje pa je sicer urejeno po pravilniku, ki ga sprejema UO PZS.

Raziskovalna skupina PZS deluje predvsem na področju vzpodbujanja študentov in drugih raziskovalcev k pripravi diplomskih ali magistrskih del ter doktorskih disertacij, vsebinsko povezanih z gorništvom, alpinizmom in širšo dejavnostjo. V tem duhu vsako leto razpiše javni razpis za najboljše diplomske ali magistrske naloge tekočega leta. Letošnji razpis je že objavljen na spletnih straneh www.pzs.si. Najboljše naloge nagradijo, nagrajenci pa jih tudi predstavijo skupini. slednja nato poskrbi, da znanje ne roma v njižnični depo ampak, da najde pot tudi v realno življenje.

Slavica Tovšak in Matej Ogorevc