Razpisi Planinske založbe za pisce vodnikov ter za prevajalca

Planinska založba objavlja paket javnih pozivov za pisce vodnika po Dolomitih, vodnika po feratah v okolici Slovenije, vodnika po osrednjem delu Julijskih Alp ter za prevajalca iz/v angleščino.

Javni poziv za pisce izbirnega vodnika po Dolomitih

Vodnik bo vključeval približno 40 tur, v obsegu do največ 250.000 znakov s presledki.

Rok za oddajo končne verzije besedila za vodnik je 30. november 2016. Pri pisanju vodnika bo sodelovalo več avtorjev.

Ob prijavi pošljite:

  • vlogo s kratko osebno predstavitvijo,
  • primer opisa ture v Dolomitih (uporabite kategorije, uveljavljene v opisih v sredici Planinskega vestnika),
  • 3 do 4 avtorske fotografije, ki bi jih dodali temu opisu,
  • seznam tur, ki bi jih opisali za vodnik (namenjen bo širšemu krogu uporabnikov, zato naj bodo med njimi predvsem lažje ture in ferate, normalni pristopi na vrhove pa do II. težavnostne stopnje).


Javni poziv za pisce izbirnega vodnika po feratah v okolici Slovenije

Vodnik bo vključeval približno 40 tur, v obsegu do največ 250.000 znakov s presledki.

Rok za oddajo končne verzije besedila za vodnik je 30. november 2016. Pri pisanju vodnika bo sodelovalo več avtorjev.

Ob prijavi pošljite:

  • vlogo s kratko osebno predstavitvijo,
  • primer opisa ture (uporabite kategorije, uveljavljene v opisih v sredici Planinskega vestnika),
  • 3 do 4 avtorske fotografije, ki bi jih dodali temu opisu,
  • seznam tur, ki bi jih opisali za vodnik.


Javni poziv za pisce enciklopedičnega vodnika po Julijskih Alpah

Vodnik bo pripravljen po zgledu vodnikov Jožeta Draba Julijske Alpe: Skupini Mangarta in Jalovca in Klemna Janše Zahodne Julijske Alpe. Pogoj za pisanje je odlično poznavanje gorstva, celotni vodnik pa bo napisala skupina piscev, torej vsak posamezno področje. Rok za oddajo končne verzije besedila je 30. november 2016.

Ob prijavi pošljite:

  • vlogo s kratko osebno predstavitvijo,
  • primer opisa poljubne gore na območju Triglavskih dolin ter vzponov nanjo (po zgledu zgoraj omenjenih vodnikov).


Prijavo pošljite do 30. novembra 2015 na e-naslov planinska.zalozba@pzs.si, kjer dobite tudi dodatne informacije. Pisca bomo izbrali na podlagi prijave, po potrebi pa tudi osebnega razgovora. Sodelujoči boste o rezultatih razpisa obveščeni do 20. decembra 2015.

Velja za vse tri pozive za pisce vodnikov!


Javni poziv za prevajalca iz slovenščina v angleščino

Planinska založba PZS išče prevajalca iz slovenščine v angleščino za prevajanje svojih vodnikov in drugih besedil.

Prijave skupaj z referencami in finančno ponudbo pošljite do 30. novembra 2015 na e-naslov planinska.zalozba@pzs.si. Sodelujoči boste o rezultatih razpisa obveščeni do 15. decembra 2015.

 

Vabljeni k oddaji ponudb in sodelovanju!

 Planinska založba PZS